MOBIL

MOBIL je jedna od vodećih američkih naftnih kompanija koja je osnovana 1911. godine, sedište kompanije je u Teksasu. Mobil u svojoj ponudi sadrži proizvode za putnička vozila, komercijalna vozila i motocikle.