MOTUL

MOTUL je kompanija osnovana 1853. godine u Njujorku, sedište komapnije se danas nalazi u Francuskioj. Motul proizvodi, razvija i distribuira maziva za motore motocikala, automobila, i dgrugih vozila kao i za industriju.